66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat janowski/Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim

tytuł projektu: Z myślą o Was

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Lubelskie

Janów Lubelski 23-300

Powiat janowski/Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim

Suma dof. – 15701844,03

Suma dof. UE – 13512063,27

świat nauki
, fundusz emerytalny 2019
, pulsujące światło krzyżówka
, urzad skarbowy bydgoszcz
, natura 2000
, chzt

yyyyy

POKL.06.01.03-06-020/08-13

(8621007592)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

5/15/2014 – 12/31/2014 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)