66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat hrubieszowski/Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie

tytuł projektu: Z bierności do zatrudnienia – program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z powiatu hrubieszowskiego

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Lubelskie

Hrubieszów 22-500

Powiat hrubieszowski/Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie

Suma dof. – 27551547,83

Suma dof. UE – 23649579,57

wiesław ochman pochodzenie
, zgodnie synonim
, imiona żeńskie 2018
, substral grzybobójczy jak stosować
, przelicznik hektarów

yyyyy

POKL.06.01.03-06-002/08-12

(9191250711)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

7/10/2014 – 12/31/2014 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)