66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat Chrzanowski

tytuł projektu: Sołecki Klub Aktywności Zawodowej w gminie Libiąż

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Małopolskie

Chrzanów 32-500

Powiat Chrzanowski

Suma dof. – 48552,26

Suma dof. UE – 41269,42

wagi do bydła
, kara za niepłacenie abonamentu rtv odwołanie
, konferencja prasowa 9 luty
, zmiany od 20 marca
, bank statement po polsku
, prezydent reagan
, zdjęcie obostrzeń 2022
, śruby do drewna krzyżówka

yyyyy

POKL.06.03.00-12-011/09-02

(6281715276)

wspólnota samorządowa – powiat

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

5/26/2010 – 10/31/2010 POKL.06.00.00 (POKL.06.03.00)