66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat Braniewski/Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie

tytuł projektu: Nowe szanse na zatrudnienie

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Warmińsko-mazurskie

Braniewo 14-500

Powiat Braniewski/Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie

Suma dof. – 23448767,42

Suma dof. UE – 19941459,36

koniec roku szkolnego dla maturzystów 2021
, kinder polska salmonella
, miejsce zamieszkania a zameldowania
, alergiczny nieżyt nosa icd 10
, nowy staw pożar

yyyyy

POKL.06.01.03-28-020/08-19

(5821491355)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

4/29/2014 – 12/31/2014 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)