66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu „Profi-Kurs” Sp. z o.o.

tytuł projektu: Nie będę bezrobotnym

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Wielkopolskie

Poznań 61-312

Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu „Profi-Kurs” Sp. z o.o.

Suma dof. – 427287

Suma dof. UE – 363193,95

lidlomix 2022
, angielskie cytaty z tłumaczeniem
, kalendarz okresu
, lockdown 25.03
, zameldowanie na pobyt czasowy
, zapotrzebowanie na energię elektryczną

yyyyy

POKL.06.01.01-30-078/10-01

(6272401555)

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

00 Nie dotyczy

12/14/2010 – 2/29/2012 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)