66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

tytuł projektu: „Strażak kierowca 3 ”

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Kujawsko-pomorskie

Bydgoszcz 85-808

Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Suma dof. – 48741,95

Suma dof. UE – 41430,66

urząd do spraw cudzoziemców
, szczepienia obcokrajowców
, tax office
, do kiedy ważny bon turystyczny
, ustawa o działalności ubezpieczeniowej
, negatywni ludzie
, sieć wan

yyyyy

POKL.06.03.00-04-193/10-00

(5540233704)

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

4/12/2011 – 7/31/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.03.00)