66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Otwarta Pracownia Rozwijania Uzdolnień „Asymptota”

tytuł projektu: Konsultant e-biznesu

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Łódzkie

Łask 98-100

Otwarta Pracownia Rozwijania Uzdolnień „Asymptota”

Suma dof. – 45605

Suma dof. UE – 38764,25

emerytura ewk 2021
, liczba chorych
, ustawa o pomocy społecznej 2021
, irs допомога
, emigranci
, przetargi wrocław

yyyyy

POKL.06.03.00-10-045/08-00

(8311545421)

stowarzyszenie

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

10/14/2008 – 12/22/2008 POKL.06.00.00 (POKL.06.03.00)