66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

tytuł projektu: Wykorzystaj szanse! – aktywizacja zawodowa osób do 25 roku życia.

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Śląskie

Jaworzno 43-600

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

Suma dof. – 152781,67

Suma dof. UE – 129864,42

mpis
, dzien bez samochodu 2021
, emocjom
, miasta na podlasiu
, kwarantanna 15 luty 2022
, mszczonow
, szczepienia dla czterdziestolatków
, blue tekst
, cechy na k

yyyyy

POKL.06.01.01-24-127/10-00

(6321775073)

stowarzyszenie

00 Nie dotyczy

10/4/2010 – 9/30/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)