66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Ośrodek Szkolenia i Usług Zawodowych w Rzeszowie Stefan Feleńczak

tytuł projektu: Operator koparko-ładowarki szansą na stałą pracę zawodową

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Podkarpackie

Rzeszów 35-111

Ośrodek Szkolenia i Usług Zawodowych w Rzeszowie Stefan Feleńczak

Suma dof. – 1052907

Suma dof. UE – 894970,95

przysłowie po angielsku
, pip infolinia
, mediacja plakat
, kinga kujawska wiek
, sprawdź samochód po vinie
, gatunek macierzanki krzyżówka
, rejestracja przyjazdu do norwegii
, wjazd do polski koronawirus
, zasady prowadzenia dokumentacji medycznej

yyyyy

POKL.06.01.01-18-005/09-02

(8130137434)

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

00 Nie dotyczy

3/25/2010 – 4/30/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)