66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Ochotnicza Straż Pożarna w Rachcinie

tytuł projektu: W spódnicy przy kierownicy

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Kujawsko-pomorskie

Rachcin 87-617

Ochotnicza Straż Pożarna w Rachcinie

Suma dof. – 46680

Suma dof. UE – 39678

oszczędzanie wody
, papiery wartościowe
, wjazd do holandii koronawirus
, jarosław marek nowak
, centrum zdrowia rodziny kamionki
, chorwacja czy trzeba paszport
, niekaralnosc
, dr konstanty szułdrzyński

yyyyy

POKL.06.03.00-04-268/11-02

(4660377500)

stowarzyszenie

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

6/8/2012 – 12/31/2012 POKL.06.00.00 (POKL.06.03.00)