66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Ochotnicza Straż Pożarna w Białej

tytuł projektu: Wyszkoleni strażacy – bezpieczniejsza Gmina

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Łódzkie

Biała 95-001

Ochotnicza Straż Pożarna w Białej

Suma dof. – 46360

Suma dof. UE – 39406

wypis z ceidg
, rejestracja zaszczepionych loteria
, gdzie pobrać wniosek na dodatek osłonowy
, ewniosek arimr 2022
, otrzymaj
, stawka godzinowa minimalna 2022
, program wyborczy po 2019
, szczepienia pustynia bledowska

yyyyy

POKL.06.03.00-10-065/10-00

(7321602462)

stowarzyszenie

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

12/29/2010 – 3/31/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.03.00)