66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Nowe Trendy Izabela Krzyszycha

tytuł projektu: Kariera szyta na miarę w gminie Sękowa

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Małopolskie

Gorlice 38-300

Nowe Trendy Izabela Krzyszycha

Suma dof. – 48624,9

Suma dof. UE – 41331,17

miejsce odbywania kwarantanny
, pomoc de minimis w rolnictwie
, zwolnienie z zus za luty
, wybory 2019 głosowanie poza miejscem zameldowania
, rozwiązanie problemu

yyyyy

POKL.06.03.00-12-029/11-00

(9181584037)

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

8/30/2011 – 12/31/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.03.00)