66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Miasto Katowice/Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

tytuł projektu: Aktywne katowiczanki

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Śląskie

Katowice 40-852

Miasto Katowice/Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

Suma dof. – 359234,3

Suma dof. UE – 305349,16

dodatek osłonowy wniosek przez bank
, spis powszechny logowanie
, inflacja czerwiec 2022
, rp turystyka
, pociecha słupsk

yyyyy

POKL.06.01.01-24-036/12-00

(9542223907)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

7/26/2013 – 7/31/2014 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)