66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży

tytuł projektu: Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy – II edycja

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Podlaskie

Łomża 18-400

Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży

Suma dof. – 469121,04

Suma dof. UE – 398752,89

pierwszy urząd skarbowy
, covid raport dzienny
, laboratorium przyszłości gov
, rozszerzona matematyka
, technik organizacji turystyki zarobki
, yr.no braniewo
, dokumenty potrzebne do rejestracji w urzędzie pracy
, głosowanie w innym miejscu
, wirus różyczki igg normy
, wiersz motywacyjny
, ampułka krzyżówka

yyyyy

POKL.06.01.01-20-109/13-02

(7181683459)

stowarzyszenie

00 Nie dotyczy

12/29/2014 – 11/30/2015 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)