66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży

tytuł projektu: Nowe perspektywy dla osób bezrobotnych to silny region podlaski

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Podlaskie

Łomża 18-400

Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży

Suma dof. – 1912975

Suma dof. UE – 1626028,75

popyt podaz
, jakie obostrzenia od marca 2021
, zgoda na przetwarzanie danych osobowych
, szczepienia nauczycieli jaka szczepionka
, liczba zachorowań 19 kwietnia
, oddział przedszkolny w szkole
, kiedy polecimy do usa
, świadczenia dla samotnej matki
, standaryzacja danych

yyyyy

POKL.06.01.01-20-094/08-02

(7181683459)

Stowarzyszenia i organizacje społeczne

00 Nie dotyczy

6/10/2009 – 10/31/2009 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)