66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Liga Obrony Kraju

tytuł projektu: AKTYWNY POWRÓT NA RYNEK PRACY – kurs prawa jazdy kat.D

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Śląskie

Warszawa 00-791

Liga Obrony Kraju

Suma dof. – 945730

Suma dof. UE – 803870,5

cena żywca wieprzowego 2021
, na mapie hipsometrycznej polski zaznaczono cztery miejscowości
, szkoła obostrzenia
, ilośc dni w roku
, zespół rozproszony
, stopnice
, wysokie siodło krzyżówka

yyyyy

POKL.06.01.01-24-019/07-03

(5210086832)

stowarzyszenie

00 Nie dotyczy

3/2/2009 – 4/30/2009 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)