66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Krzysztof Kot, Magdalena Kot, wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą: Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego „EDUKACJA” Krzysztof Kot, Magdalena Kot spółka cywilna

tytuł projektu: Aktywni na dłużej

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Świętokrzyskie

Radom 26-600

Krzysztof Kot, Magdalena Kot, wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą: Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego „EDUKACJA” Krzysztof Kot, Magdalena Kot spółka cywilna

Suma dof. – 1278186

Suma dof. UE – 1086458,1

ustawa o karcie polaka
, można byłoby
, rejestracja fsl
, wydział paszportowy
, bialorus
, wniosek postojowe
, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska
, kiedy zaczely sie zdalne 2022
, miasto łomża
, złożenie wniosku o dowód osobisty

yyyyy

POKL.06.01.01-26-142/13-02

(7961871248)

spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

00 Nie dotyczy

2/9/2015 – 6/30/2015 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)