66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Jaskółka. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

tytuł projektu: Producentki zdrowej żywności z Gminy Brzozie

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Kujawsko-pomorskie

Łódź 92-003

Jaskółka. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Suma dof. – 47600

Suma dof. UE – 40460

powiat wałecki
, mądre przysłowia
, wolontariusz
, opłaty autostrada
, stosunek do powszechnego obowiązku obrony
, opieka paliatywna
, co jest potrzebne do spisu powszechnego
, dzień rzucania palenia
, powiat krośnieński
, ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego logo
, rebrandingu
, nowy rząd morawieckiego
, opinia o praktykancie wzór
, wydminy

yyyyy

POKL.06.03.00-04-135/10-00

(7272617333)

fundacja

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

11/26/2010 – 5/31/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.03.00)