66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości

tytuł projektu: Certyfikowany rzemieślnik – projekt aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 r.ż. na terenie powiatu szczecineckiego

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Zachodniopomorskie

Szczecin 70-482

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości

Suma dof. – 838609,2

Suma dof. UE – 712817,82

zdalne od 20 grudnia
, 26 kwietnia co otwarte
, gov pl logowanie
, ile się czeka na zaświadczenie o niekaralności
, granica testy

yyyyy

POKL.06.01.01-32-076/12-01

(8521010235)

samorząd gospodarczy i zawodowy

00 Nie dotyczy

1/15/2014 – 10/31/2014 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)