66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych „InBIT” Sp. z o.o.

tytuł projektu: Cisza przed burzą. Kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób niesłyszących

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Podkarpackie

Szczecin 70-385

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych „InBIT” Sp. z o.o.

Suma dof. – 816585,84

Suma dof. UE – 694097,96

od kiedy rejestracja do loterii szczepionkowej
, kzk gop 84
, kiedy będą emerytury bez podatku
, inteowertyk
, droga ekspresowa predkosc

yyyyy

POKL.06.01.01-18-044/12-00

(8512428946)

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

00 Nie dotyczy

10/4/2012 – 12/31/2013 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)