66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Grupa IQS spółka z o.o.

tytuł projektu: Powrót do domu – psychospołeczne mechanizmy adaptacyjne migrantów powrotnych z terenu województwa warmińsko – mazurskiego

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Warmińsko-mazurskie

Warszawa 00-610

Grupa IQS spółka z o.o.

Suma dof. – 819491,23

Suma dof. UE – 696567,55

próbna ewakuacja w szkole
, jak złożyć wniosek 500 plus 2022
, status osoby zaszczepionej
, krs wpis

yyyyy

POKL.06.01.01-28-015/09-03

(5261005418)

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

00 Nie dotyczy

3/31/2010 – 7/23/2010 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)