66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy GMINNY OŚRODEK KULTURY W TRZESZCZANACH

tytuł projektu: Komputer narzędziem pomocy- kurs wspierający aktywność zawodową i lokalną mieszkańców gminy Trzeszczany

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Lubelskie

Trzeszczany 22-554

GMINNY OŚRODEK KULTURY W TRZESZCZANACH

Suma dof. – 31472

Suma dof. UE – 26751,2

oświadczenie o stanie majatkowym
, paszporty msw gov pl
, zarobki nauczyciela
, polska vs ukraina

yyyyy

POKL.06.03.00-06-047/09-01

(9191384707)

gminna samorządowa jednostka organizacyjna

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

6/14/2010 – 2/28/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.03.00)