66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Gmina Zarzecze

tytuł projektu: Aktywizacja Zawodowa Osób w Trudnej Sytuacji na Rynku Pracy

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Podkarpackie

Zarzecze 37-205

Gmina Zarzecze

Suma dof. – 514040

Suma dof. UE – 436934

pkb definicja
, urlop młodocianych
, major stopień
, sektor mśp
, rzędne i odcięte
, rejestracja na bezrobocie przez internet
, dobry start do kiedy

yyyyy

POKL.06.01.01-18-013/07-02

(7941671210)

gminna samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

7/10/2008 – 6/30/2009 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)