66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Gmina Świekatowo/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świekatowie

tytuł projektu: Reklama-szansą na rozwój „Wioski Chlebowej” w Janiej Górze

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Kujawsko-pomorskie

Świekatowo 86-182

Gmina Świekatowo/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świekatowie

Suma dof. – 46973,8

Suma dof. UE – 39927,73

europejskie oznaczenia przewodów
, opieka na dziecko ile płatna
, zus 2019 tabela
, powiązania
, archiwum państwowe olsztyn

yyyyy

POKL.06.03.00-04-298/11-01

(5592012903)

gminna samorządowa jednostka organizacyjna

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

6/8/2012 – 3/31/2013 POKL.06.00.00 (POKL.06.03.00)