66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Gmina Rzeczyca

tytuł projektu: Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Łódzkie

Rzeczyca 97-220

Gmina Rzeczyca

Suma dof. – 50000

Suma dof. UE – 42500

elektroniczną karta dużej rodziny
, interia poczta login
, kolbaskowo
, złe przekłucie pępka
, obostrzenia od 29 marca 2021
, spis.gov.pl rejestracja
, działy gospodarki
, norma definicja
, ava białystok
, wjazd do włoch covid
, e-dowód wniosek

yyyyy

POKL.06.03.00-10-022/09-00

(7732223393)

wspólnota samorządowa – gmina

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

9/14/2009 – 12/31/2009 POKL.06.00.00 (POKL.06.03.00)