66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Gmina Ostrówek

tytuł projektu: Nowe Szanse

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Łódzkie

Ostrówek 98-311

Gmina Ostrówek

Suma dof. – 49220

Suma dof. UE – 41837

stopnie wojskowe po angielsku
, torbiel śluzowa palca
, sanepid kinder
, moje sentencje

yyyyy

POKL.06.03.00-10-048/09-01

(8321965142)

wspólnota samorządowa – gmina

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

3/29/2010 – 2/28/2010 POKL.06.00.00 (POKL.06.03.00)