66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Gmina Olszanka / Urząd Gminy w Olszance

tytuł projektu: Aktywni na wsi

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Mazowieckie

Olszanka 08-207

Gmina Olszanka / Urząd Gminy w Olszance

Suma dof. – 49826

Suma dof. UE – 42352,1

reklama ubezpieczenia
, msz kanada
, mapa powiatów
, gmina grzegorzew

yyyyy

POKL.06.03.00-14-081/09-01

(5371651154)

wspólnota samorządowa – gmina

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

4/16/2010 – 7/31/2010 POKL.06.00.00 (POKL.06.03.00)