66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Gmina Niwiska

tytuł projektu: Zwiększenie zatrudnialności Kobiet niepracujących z terenu Gminy Niwiska poprzez aktywizację zawodową

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Podkarpackie

Niwiska 36-147

Gmina Niwiska

Suma dof. – 298364,68

Suma dof. UE – 253609,98

covid grecja
, prezentownik
, pokojową nagroda konfucjusza
, internetowym koncie pacjenta
, wniosek o odbiór lokalu przez sanepid
, jednostki mikro 2018
, struktury organizacji
, kiedy wypłacają 13 emeryturę
, 20 km od polskiej granicy
, jak założyć e dowód
, przelicznik m2 na hektary
, zakażenia covid dziś polska
, olimpiada 2020 medale
, średnią krajowa 2021
, slowacja koronawirus
, ,msp

yyyyy

POKL.06.01.01-18-142/08-02

(8141588011)

gminna samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

12/22/2008 – 7/31/2009 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)