66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Gmina Miasto Płock-Miejski Urząd Pracy w Płocku

tytuł projektu: Nowa kadra – Nowe możliwości

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Mazowieckie

Płock 09-400

Gmina Miasto Płock-Miejski Urząd Pracy w Płocku

Suma dof. – 395879

Suma dof. UE – 395879

bogoria skotnicka
, zakazy wakacyjne polska
, gbs logowanie
, wypadek strażaków
, koronawirus informacje
, rejestracja cna
, ekstranet
, metody rozwiązywania problemów
, na podstawie diagramu przedstawiającego liczbę studentów szkół wyższych
, choroba korsakowa
, gmina rachanie
, darowizna formularz
, książnica

yyyyy

POKL.06.01.02-14-025/12-00

(7743135712)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

4/16/2013 – 6/30/2015 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)