66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Gmina Lublin/Miejski Urząd Pracy w Lublinie

tytuł projektu: „Ambitni i Przedsiębiorczy”

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Lubelskie

Lublin 20-080

Gmina Lublin/Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Suma dof. – 58571842,96

Suma dof. UE – 50257862,44

ilu obcokrajowców mieszka w polsce
, torbiel szyszynki a stres
, ksiega wieczysta
, galeria forum
, badanie na nosicielstwo
, pomoc dla artystów

yyyyy

POKL.06.01.03-06-011/08-11

(7122524848)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

4/24/2014 – 12/31/2014 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)