66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Gmina Kowiesy

tytuł projektu: Poznaj siebie praca czeka na ciebie

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Łódzkie

Kowiesy 96-111

Gmina Kowiesy

Suma dof. – 50000

Suma dof. UE – 42500

mieszkanie dla samotnej matki z dzieckiem 2021
, waloryzacja emerytur 2018
, key account manager
, ustep
, pojazdy gov
, karta dużej rodziny gdy dzieci są dorosłe

yyyyy

POKL.06.03.00-10-067/10-00

(8361832418)

wspólnota samorządowa – gmina

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

2/7/2011 – 7/31/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.03.00)