66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Gmina Kobiele Wielkie

tytuł projektu: Zawód – szkolenie na rzecz aktywności zawodowej mieszkańców gminy Kobiele Wielkie

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Łódzkie

Kobiele Wielkie 97-524

Gmina Kobiele Wielkie

Suma dof. – 49910

Suma dof. UE – 42423,5

umowa o pracę – wzór word
, po kielce
, ceny mieszkan warszawa
, jakie dokumenty do 500 plus 2019 na pierwsze dziecko
, szczepienia olsztyn
, substancje rakotwórcze
, mieszkania mysłowice
, jednolity rzeczowy wykaz akt 2021
, fundusz sołecki 2019
, negocjacje w biznesie
, kurs negocjacji
, frombork
, oblicz ile dni trwają kolejne kwartały roku zwykłego
, mlawa
, powiat przasnyski
, ewidencja pojazdów
, góra miasto
, kod pkd fryzjerstwo
, mizogonizm

yyyyy

POKL.06.03.00-10-089/09-01

(7722259751)

wspólnota samorządowa – gmina

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

4/6/2010 – 6/30/2010 POKL.06.00.00 (POKL.06.03.00)