66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Gmina Gać

tytuł projektu: Wszystko w naszych rękach

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Podkarpackie

Gać 37-207

Gmina Gać

Suma dof. – 1654500,5

Suma dof. UE – 1406325,43

gofin wskaźniki
, kalendarz z podziałem na tygodnie 2021
, osoba niezaszczepiona
, odpis z księgi wieczystej online
, covid powiaty
, zmiany w obostrzeniach od 19 kwietnia
, umowa uaktywniająca 2021
, wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego pdf

yyyyy

POKL.06.01.01-18-045/09-02

(7941685583)

wspólnota samorządowa

00 Nie dotyczy

3/25/2010 – 12/31/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)