66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju „WIR”

tytuł projektu: Doradztwo zawodowe – by trudne decyzje stawały się proste

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Łódzkie

Skierniewice 96-100

Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju „WIR”

Suma dof. – 49340

Suma dof. UE – 41939

dąbrówka
, kiedy wypłacane są 13 emerytury
, kiedy wypłata dopłat do nawozów
, portal rejestrów sądowych logowanie
, zmarli w lutym 2022
, wiek przedemerytalny
, imię żony reagana
, szczepimy się i wygrywamy
, alert rcb smog

yyyyy

POKL.06.03.00-10-031/09-00

(8361039246)

fundacja

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

9/14/2009 – 12/31/2009 POKL.06.00.00 (POKL.06.03.00)