66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Fundacja Rozwoju Ziem Górskich

tytuł projektu: Czas na zmianę

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Małopolskie

Stary Sącz 33-340

Fundacja Rozwoju Ziem Górskich

Suma dof. – 40201,2

Suma dof. UE – 34171,02

fundusze europejskie 2019
, mobilne punkty szczepień warszawa
, szkoła podstawowa nr 32 bydgoszcz
, pomoc dla uchodzców z ukrainy
, szczepienia w anglii
, instytucje kultury

yyyyy

POKL.06.03.00-12-065/11-00

(7343223424)

fundacja

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

8/30/2011 – 3/31/2012 POKL.06.00.00 (POKL.06.03.00)