66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Samorządu Lokalnego

tytuł projektu: Aktywna Gmina Mysłakowice

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Dolnośląskie

Jelenia Góra 58-560

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Samorządu Lokalnego

Suma dof. – 35000

Suma dof. UE – 29750

inflacja 2020
, kiedy sie zaszczepie
, podaj skutki wydarzeń określanych jako jesień ludów
, biuro do spraw transportu międzynarodowego
, ceny mieszkań katowice
, czym była wielka emigracja

yyyyy

POKL.06.03.00-02-093/08-00

(5220001895)

fundacja

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

9/22/2008 – 2/28/2009 POKL.06.00.00 (POKL.06.03.00)