66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA

tytuł projektu: Z niepełnosprawnością na rynku pracy

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Opolskie

Białystok 15-814

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA

Suma dof. – 1353113,73

Suma dof. UE – 1150146,67

chiny testy
, szczepienia covid kalendarz
, portugalia obostrzenia 2022
, podwyżki w służbie zdrowia 2019
, wybory 13.10

yyyyy

POKL.06.01.01-16-174/14-00

(5252331354)

fundacja

00 Nie dotyczy

3/26/2015 – 12/31/2015 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)