66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Fundacja „Merkury”

tytuł projektu: Wsparcie i aktywizacja zawodowa mieszkańców obszarów wiejskich – gmina Marcinowice

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Dolnośląskie

Wałbrzych 58-300

Fundacja „Merkury”

Suma dof. – 46608

Suma dof. UE – 39616,8

po co są kobiety
, obieraczka do słonecznika
, gmina błędów
, restrykcje we włoszech
, drugi urząd skarbowy w lublinie
, świątniki
, włochy zasady wjazdu 2021
, oferty pracy legnica
, zimowe ferie 2022

yyyyy

POKL.06.03.00-02-047/08-00

(8862757389)

fundacja

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

8/25/2008 – 12/31/2008 POKL.06.00.00 (POKL.06.03.00)