66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Fundacja „Fundusz Inicjatyw”

tytuł projektu: Konkurencyjni – szkoleniowa inicjatywa aktywizacji zawodowej mieszkańców Lubartowa

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Lubelskie

Lublin 20-448

Fundacja „Fundusz Inicjatyw”

Suma dof. – 49195,3

Suma dof. UE – 41816,01

kacze jaja cena
, men aktualności
, zdjęcia do dowodu wytyczne
, dobre miasto
, moldawia wyspy owcze
, zasady prowadzenia skutecznych negocjacji
, cytaty zmiana
, cena czereśni w skupie 2021
, ile polska ma km
, przedborz
, wybory parlamentarne 2005
, objawy obsunięcia się spirali
, logowanie do zus

yyyyy

POKL.06.03.00-06-038/09-00

(9462553005)

fundacja

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

3/29/2010 – 11/30/2010 POKL.06.00.00 (POKL.06.03.00)