66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Europejska Wspólnota Rozwoju Przedsiębiorczości

tytuł projektu: SMS – Szkolenie Miarą Sukcesu

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Małopolskie

Kraków 30-837

Europejska Wspólnota Rozwoju Przedsiębiorczości

Suma dof. – 47428

Suma dof. UE – 40313,8

wyjazd na cypr
, badania 40 plus
, koronawirus 1 maj
, dane do umowy o dzieło
, minister schreiber łukasz
, liczba zakażeń ministerstwo zdrowia
, upowaznienie
, podroz do grecji
, czy do hiszpanii potrzebny jest paszport

yyyyy

POKL.06.03.00-12-025/10-02

(6792880757)

stowarzyszenie

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

1/17/2012 – 12/31/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.03.00)