66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Europejska Wspólnota Rozwoju Przedsiębiorczości

tytuł projektu: Skuteczny handlowiec

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Małopolskie

Kraków 30-837

Europejska Wspólnota Rozwoju Przedsiębiorczości

Suma dof. – 49518,86

Suma dof. UE – 42091,03

gmina nekla
, cierpienia młodego wertera scenariusz lekcji
, kiedy próbne egzaminy ósmoklasisty 2020 2021
, sarnaki

yyyyy

POKL.06.03.00-12-081/11-01

(6792880757)

stowarzyszenie

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

1/17/2012 – 4/30/2012 POKL.06.00.00 (POKL.06.03.00)