66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy EKSA Sp. z o.o.

tytuł projektu: Zdobądź swoją przepustkę do pracy

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Podkarpackie

Rzeszów 35-329

EKSA Sp. z o.o.

Suma dof. – 799899,95

Suma dof. UE – 679914,96

1 urząd skarbowy szczecin
, krzywa lorenza
, minister schreiber lukasz
, atak 3 rzeszy na zsrr
, położenie niemiec
, rozwody
, 500+ w grudniu 2019

yyyyy

POKL.06.01.01-18-173/08-02

(8133198608)

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

00 Nie dotyczy

6/30/2009 – 6/30/2009 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)