66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy „EDUKATOR” Sp. z o.o.

tytuł projektu: Nowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe szansą na pracę

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Podkarpackie

Jasło 38-200

„EDUKATOR” Sp. z o.o.

Suma dof. – 66800,34

Suma dof. UE – 56780,29

brak dowodu rejestracyjnego
, bon turystyczny 500
, raport o koronawirusie dzisiaj
, wyrabianie prawa jazdy

yyyyy

POKL.06.01.01-18-144/09-02

(6851556321)

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

00 Nie dotyczy

3/23/2010 – 4/29/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)