66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy ECORYS Polska Spółka z o.o.

tytuł projektu: PI „Tworzenie architektury własnego środowiska pracy – innowacyjny model aktywizacji społeczno-zawodowej osób do 25 roku życia”

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Podkarpackie

Warszawa 00-845

ECORYS Polska Spółka z o.o.

Suma dof. – 1420695

Suma dof. UE – 1207590,75

elektrociepłownie
, fotel prezesa
, se warszawa
, dotacja podręcznikowa 2021
, ferie małopolskie 2022
, kiedy wyniki egzaminów 8 klasisty

yyyyy

POKL.06.01.01-18-027/11-01

(5251917135)

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

00 Nie dotyczy

12/30/2013 – 5/31/2014 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)