66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy ECORYS Polska Spółka z o.o.

tytuł projektu: PWP Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Podkarpackie

Warszawa 00-845

ECORYS Polska Spółka z o.o.

Suma dof. – 293899,48

Suma dof. UE – 249814,56

propulse etykieta
, population of poland
, od 12 lutego
, vin deutschland gov

yyyyy

POKL.06.01.01-18-165/13-00

(5251917135)

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

00 Nie dotyczy

2/27/2014 – 6/30/2015 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)