66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

tytuł projektu: Wiejska Akademia Usług w gminie Mysłakowice

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Dolnośląskie

Wrocław 53-033

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Suma dof. – 34035,25

Suma dof. UE – 28929,96

przychody ze sprzedaży
, gmina rawicz
, najdłuższy dzień 2021
, km2 ile to hektarów
, mobywatel dla obcokrajowca
, ug wydział zarządzania
, stara podstawa programowa szkoła podstawowa
, komunikat
, cykliczna
, kod gminy
, dobry start wniosek do pobrania
, korona wirus w polsce
, czechy stan wyjątkowy 2022
, dzień babci 2021
, podaki gov.pl
, darmowy krs

yyyyy

POKL.06.03.00-02-024/11-00

(8961000264)

wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

7/21/2011 – 8/31/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.03.00)