66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Centrum Samorządności i Regionalizmu

tytuł projektu: Start do pracy – rozwój karier zawodowych mieszkańców w wieku 45 + w powiatach regionu wielkopolskiego.

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Wielkopolskie

Łowicz 99-400

Centrum Samorządności i Regionalizmu

Suma dof. – 177652,17

Suma dof. UE – 151004,34

obowiązek aplikacji kwarantanna
, ron oczywistek
, rejestracja dza
, komunikacja werbalna i niewerbalna przykłady
, urząd miasta kraków

yyyyy

POKL.06.01.01-30-092/09-01

(8341168466)

stowarzyszenie

00 Nie dotyczy

4/16/2010 – 1/31/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)