66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO

tytuł projektu: Droga do pracy

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Podkarpackie

SĘDZISZÓW MŁP. 39-120

CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO

Suma dof. – 170160

Suma dof. UE – 144636

urząd spraw cudzoziemców
, dworczyk minister
, forum mieszkańców gminy nieborów
, kolektor słoneczny
, wilkowice 2019
, rss reader

yyyyy

POKL.06.01.01-18-102/09-02

(8181528535)

stowarzyszenie

00 Nie dotyczy

3/22/2010 – 6/30/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)