66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Centrum Edukacyjno-Doradcze SYNERGIA Zofia Manaczyńska

tytuł projektu: OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA – aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia w obszarze edukacji na rzecz ginących zawodów

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Podlaskie

Białystok 15-274

Centrum Edukacyjno-Doradcze SYNERGIA Zofia Manaczyńska

Suma dof. – 152389,5

Suma dof. UE – 129531,08

repatrianci z kazachstanu
, katalog nakładów rzeczowych
, kruszyna
, kto musi się spisać
, maseczki kwiecien 2022
, kraków interwencja straży pożarnej
, gruzja usa
, gmina wielgie

yyyyy

POKL.06.01.01-20-048/10-00

(5421342597)

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

00 Nie dotyczy

7/12/2010 – 12/31/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)