66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa szansą na pracę.

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Małopolskie

Oświęcim 32-600

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

Suma dof. – 49985

Suma dof. UE – 42487,25

muzeum narodowe lublin
, komunikacja werbalna i niewerbalna prezentacja
, panama
, bravo stopien alarmowy
, api
, zarobki psychologa

yyyyy

POKL.06.03.00-12-040/09-01

(5492121389)

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

2/12/2010 – 5/31/2010 POKL.06.00.00 (POKL.06.03.00)